AZAPUZA/65/19/PN Zakup i dostawa zestawu pomiarowego (GCxGC-TOF MS) | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej 68 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 66 | Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów 57 | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego_2019 | AZAPUZA/50/19/PN Usługa utrzymania porządku i czystości wewnatrz budynków IMP w Łodzi | AZAPUZA 49 19 PN Zorganizowanie i przeprowadzenie 1-dniowego seminarium oraz 1-dniowej konferencji | AZAPUZA/45/19/PN Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora– ImmunoCap 100 | Zorganizowanie Warsztatów IMP Łódź 2019 Ochrona przed PEM | Realizacja zadania inwestycyjnego Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Adaptacja pomieszczeń | AZAPUZA/40/19/PN ZAKPU I DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ oraz ZESTAWU SPEKTROMETRU MAS LC-MS/MS | Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów 2019 2 | Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora– ImmunoCap 100 firmy Phadia NPZ | Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas b221 2019 | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia dla pacjentów IMP | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2 2019 | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 2 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 | Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych na bieżące potrzeby IMP 2019 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2019 1 | Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 2 | REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZAGRANICZNE | Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu Medycyny Pracy | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy_2018 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi


Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” – etap I: Adaptacja pomieszczeń dla pracowników Instytutu oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej na czas realizacji inwestycji"

 

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2019 r. godziny 11:00 ulega zmianie na 09.09.2019 godzina: 09:00

Termin otwarcia ofert: dnia 29 sierpnia 2019 r. godzina 12:00 ulega zmianie na 09.09.2019 godzina: 12:00

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Wykonawczy

Przedmiar robót

STWiOBR

JEDZ-ESPD

Wzór umowy

Treść zapytań wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert -13.08.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ -23.08.2019

MODYFIKACJA:

Projekt wykonawczy

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert art 86 ust. 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP