Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | AZAPUZA 92 18 PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej | AZAPUZA 62 18 PN Realizacja zadania inwestycyjnego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI | AZAPUZA/64/18/PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA/58/18/PN | Zakup i dostawa zestawu komputerowego | Zakup zestawu komputerowego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego | Rekrutacja uczestników, zorganizowanie i obsługa 1-dniowego konwersatorium | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów w okresie 3 lat | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem AZAPUZA/49/18/PN | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas 2018 | Dzierżawa centrali telefonicznej wraz z podpisaniem umowy na usługi telefonii stacjonarnej


Dzierżawa nowej centrali telefonicznej cyfrowej wraz podpisaniem nowej umowy na usługi telefonii stacjonarnej.

 

Termin składania ofert:12 czerwca 2018 r. do godziny 11:00, zmian terminu składania ofert: 14 czerwca 2018 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2018 r. godzina 12:00, zmiana terminu otwarcia ofert:14 czerwca godzina 12:00 

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ cz. 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie treści ogłoszenia

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ cz. 3 wraz z informacją o modyfikacji treści SIWZ 

Załącznik nr 5 - zmodyfikowany - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja o wynikach postępowania z dn. 29.06.2018

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP