AZAPUZA/44/20/PN Dostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) oraz systemu dla opieki ambulatoryjnej | AZAPUZA/33/20/PN Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej | Zakup i dostawa filmów dozymetrycznych wraz z odczynnikami chemicznymi niezbędnymi do ich wywoływania 38 | AZAPUZA 41 20 PN Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych | Zakup i dostawa chromatografu gazowego dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów 35 | Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych 2020 | AZAPUZA/25/20/PN Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla IMP –powtórka 4 pakiety | AZAPUZA/20/20/PN Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla IMP 2020 | Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla IMP 2020 | Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu | AZAPUZA 5 20 PN Zakup Medycznego Systemu Informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora INDIKO 2020 | AZAPUZA/90/19/PN Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych 13 pakietów | Zakup i dostawa sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem 85 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 84 2019 | AZAPUZA/76/19/PN Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych 2019


Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. "Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia"
 
Oznaczenie sprawy: AZAPUZA/33/20/PN
 
Termin składania ofert do dnia: 21 września 2020 r. godziny 10:30
 
Termin otwarcia ofert dnia: 21 września 2020 r. godzina 11:00
 

do pobrania:
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - ESPD
 
Wzór umowy dla części 1/pakiet nr 1
 
Wzór umowy dla części 2/pakiet nr 2
 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pytania i odpowiedzi -1
Pytania i odpowiedzi - 2

Informacja z otwarcia ofert
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP