Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | AZAPUZA 92 18 PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej | AZAPUZA 62 18 PN Realizacja zadania inwestycyjnego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI | AZAPUZA/64/18/PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA/58/18/PN | Zakup i dostawa zestawu komputerowego | Zakup zestawu komputerowego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego | Rekrutacja uczestników, zorganizowanie i obsługa 1-dniowego konwersatorium | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów w okresie 3 lat | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem AZAPUZA/49/18/PN | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas 2018 | Dzierżawa centrali telefonicznej wraz z podpisaniem umowy na usługi telefonii stacjonarnej


Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Toksykologii oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Termin składania ofert: 20 września 2018 roku do godz. 10:00

UWAGA!!! Termin składania ofert zostaje zmieniony na: 21 września 2018 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20 września 2018 roku godz. 11:00

UWAGA!!! Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: 21 września 2018 roku godz. 11:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Treść zapytań i wyjaśnienia do SIWZ 17 09 2018

Treść zapytań i wyjaśnień do SIWZ 18 09 2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z art. 86 ust. 5 pzp

Informacja o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie


 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP