REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZAGRANICZNE | Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu Medycyny Pracy | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy_2018 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | AZAPUZA 92 18 PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej | AZAPUZA 62 18 PN Realizacja zadania inwestycyjnego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI | AZAPUZA/64/18/PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA/58/18/PN | Zakup i dostawa zestawu komputerowego | Zakup zestawu komputerowego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego | Rekrutacja uczestników, zorganizowanie i obsługa 1-dniowego konwersatorium | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów w okresie 3 lat | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem AZAPUZA/49/18/PN | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas 2018 | Dzierżawa centrali telefonicznej wraz z podpisaniem umowy na usługi telefonii stacjonarnej


Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE",

znak: AZAPUZA/62/18/PN

Termin składania ofert: 30 października 2018 roku do godz. 11:00

UWAGA!!!

ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 05 LISTOPADA 2018 R. DO GODZ. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30 października 2018 roku godz. 12:00

UWAGA!!!

ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 05 LISTOPADA 2018 R. GODZ. 11:00

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu TED  

SIWZ  

Załącznik nr 1.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.2- PFU

RYSUNKI/RZUTY POMIESZCZEŃ

1

2

3

4

5

Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

Treść zapytań i wyjaśnień do SIWZ z dnia 15 10 2018 r.

Treść zapytań i wyjaśnień do SIWZ z dnia 17 10 2018 r. 

Informacja o modyfikacji treści SIWZ z dnia 17 10 2018 r.

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu TED 

SIWZ po modyfikacji z dnia 17 10 2018 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ po modyfikacji z dnia 17 10 2018 r.

Informacja z art. 86 ust. 5 pzp

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP