AZAPUZA/44/20/PN Dostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) oraz systemu dla opieki ambulatoryjnej | AZAPUZA/33/20/PN Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej | Zakup i dostawa filmów dozymetrycznych wraz z odczynnikami chemicznymi niezbędnymi do ich wywoływania 38 | AZAPUZA 41 20 PN Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych | Zakup i dostawa chromatografu gazowego dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów 35 | Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych 2020 | AZAPUZA/25/20/PN Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla IMP –powtórka 4 pakiety | AZAPUZA/20/20/PN Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla IMP 2020 | Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla IMP 2020 | Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu | AZAPUZA 5 20 PN Zakup Medycznego Systemu Informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora INDIKO 2020 | AZAPUZA/90/19/PN Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych 13 pakietów | Zakup i dostawa sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem 85 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 84 2019 | AZAPUZA/76/19/PN Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych 2019


Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, znak AZAPUZA/41/20/PN

Termin składania ofert: 02 lipca 2020 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 02 lipca 2020 roku godz. 11:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1A do SIWZ

Załącznik nr 1B do SIWZ

Załącznik nr 2A do SIWZ

Załącznik nr 2B do SIWZ

Załącznik nr 2C do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 2B do SIWZ - zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust.5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2, 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 4 oraz 5

 

 

 

 

Zamówienie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP