Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Instytutu Medycyny Pracy | Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury informatycznej_ | Świadczenie usług transportu medycznego AZAPUZA/74/17/PN | Przygotowanie do druku wydruk i dystrybucja monografii_ | Zakup i dostawa platformy do wykonywania badań vHIT | Zakup i dostawa mikroskopu laryngologicznego zabiegowo-diagnostycznego | Zorganizowanie i obsługa 2 dniowej konferencji | Zakup i dostawa środków czystości dla IMP w Łodzi 2018 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. | Zakup i dostawa zamrażarki szafowej głębokiego mrożenia | Zakup i dostawa palestezjometru z oprogramowaniem | Zakup, dostawa i montaż 8 kompletów łóżek do intensywnej terapii | Zapewnienie interwencji Grup Patrolowo-Interwencyjnych oraz monitoringu sygnałów alarmowych | Zakup i dostawa urządzenia do homogenizacji próbek w probówkach | Inwestycja budowlana obejmująca modernizację zaplecza badawczego | Opracowanie i stworzenie bazy danych obsługującej dozymetrie indywidualną | Wykonanie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw | Zakup i dostawa systemu do roztwarzania próbek pod ciśnieniem | Zorganizowanie i obsługa 1 dniowej konferencji | Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora ImmunoCap 100 firmy Phadia | Usługa utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków IMP w Łodzi 2017 | Opracowanie graficzne korekta językowa skład łamanie tekstu oraz wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych | Zakup i dostawa odczynników dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi AZAPUZA 50 17 PN | 2017 Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji | Zakup i dostawa odczynników dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi AZAPUZA 40 17 PN | Zakup i dostawa systemu do roztwarzania próbek pod ciśnieniem wraz z wyposażeniem | Zakup i dostawa spektrofotometrycznego czytnika płytek wraz z przenośnym modułem sterującym i oprogramowaniem | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas b221.. | Usługa odbioru transportu utylizacji odpadów medycznych | Usługa utrzymania porządku na posesji IMP w Łodzi | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2017 | Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboaratoryjnego | Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego | Zakup i dostawa emisyjnego spektrometru optycznego wraz z wyposażeniem | Przeprowadzenie 8 zogniskowanych wywiadów grupowych wśród pracodawców i menedżerów firm oraz opracowanie jego wyników | Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych na bieżące potrzeby Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP