Udzielanie świadczeń zdrowotnych - przeprowadzenie neurologicznych badań lekarskich AZAPUZA 115 17 KO | Udzielanie świadczeń zdrowotnych - ocena psychologiczna pacjentów AZAPUZA 114 17 KO | Świadczenie usług medycznych konsultacje psychiatryczne | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich AZAPUZA 100 17 KO | Konsultacje laryngologiczno-audiologiczne AZAPUZA/102/17/KO | Świadczenie usług medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi_2017 | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich AZAPUZA 71 17 KO | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich | Najem lokalu (kiosku) wraz z wyposażeniem | Najem lokalu (kiosku) wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na działalność handlową | Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii | Świadczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia_Środowiskowego IMP | Udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania diagnostyczne i konsultacje lekarskie | Świadczenie usług medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi_2016 | Świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów IMP w Łodzi w pozaustrojowych metod podtrzymywania funkcji wątroby | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich | Świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie badań laboratoryjnych | Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej | Świadczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Świadczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Toksykologii | świadczenie opieki lekarskiej | Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy | Świadczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii | Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów oraz lekarzy specjalistów | Najem lokalu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na działalność handlową II postępowanie | Najem lokalu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na działalność handlową | Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu psychologii klinicznej oraz chirurgii ogólnej


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP