Bazy dostępne w sieci IMP | Dostęp testowy | Full Text Finder | EBSCO | INFONA | PBL | JCR | Legalis | MEDIP2000 | Nauka | PUB | PubMed | Scopus | TOXINZ | WoS | Ogólnodostępne bazy pełnotekstowe | Bazy bibliograficzne | Inne bazy


Bazy dostępne w sieci IMP

Portal BHP – zawiera akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny prac. Dostęp do bazy na hasło (do pobrania w Bibliotece)

Legalis - umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

EBSCO – zestaw kilkunastu wielodziedzinowych baz firmy EBSCO

SCOPUS – baza bibliograficzno-abstraktowa z cytowaniami 

Web of Science pakiet wielodziedzinowych baz abstraktowo-bibliograficznych zawierających tzw. indeks cytowań

Journal Citation Reportsbaza czasopism naukowych indeksowanych przez Thomson Reuters posiadających Impact Factor

INFONA – Portal Komunikacji Naukowej

Wirtualna Biblioteka Nauki dostęp do wielodziedzinowych źródeł bibliograficznych i pełnotekstowych w ramach krajowej licencji akademickiej  

CEON Repozytorium – umożliwia dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych w otwartym dostępie.

TOXINZ to najobszerniejsza dostępna baza zawierająca aktualne, wyczerpujące i wiarygodne informacje na temat substancji trujących, toksyn i zalecenia odnośnie postępowania w przypadku zatruć. Baza zawiera ponad 190 000 dokumentów na temat substancji chemicznych, produktów farmaceutycznych i trujących roślin. TOXINZ to idealne narzędzie dla studentów, badaczy, specjalistów ds. toksykologii i zatruć, pracowników medycznych itp. Zawartość bazy obejmuje: 6 500 protokołów leczenia, 30 000 produktów farmaceutycznych, 160 000 produktów handlowych i artykułów gospodarstwa domowego, kryteria interwencji z uwzględnieniem okresu obserwacji, przedmiotowe i podmiotowe objawy toksyczności, toksyczne i terapeutyczne działanie leków.

PsychArticles – Baza tworzona jest przez American Psychological Association (APA). Zawiera ponad 150 tys. artykułów z 70 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA (m.in. Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group)


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP