Cennik usług bibliotecznych


Wykonanie kserokopii formatu A4 – 0,20 zł

Wykonanie kserokopii formatu A3 – 0,40 zł

Wykonanie skanu formatu A4 – 0,20 zł

Wykonanie skanu formatu A3 – 0,40 zł

Wykonanie zestawienia tematycznego – 20,00 zł

Wykonanie analizy bibliometrycznej do postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
(korekta wykazu i analiza) – 610,00 zł

Wykonanie analizy bibliometrycznej do postępowania o nadanie tytułu profesora
(korekta wykazu i analiza) – 840,00 zł

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP