Wykaz czasopism punktowanych MNiSW | Wyszukiwarka czasopism punktowanych: Janusz Tuchowski, Emanuel Kulczycki | Polskie czasopisma z IF | Prezentacje publikacje instrukcje | Rankingi naukowe | Słownik terminów


Wykaz czasopism punktowanych MNiSW

2016
Komunikat MNiSW z 09.12.2016 r. z wykazem czasopism naukowych:

Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w polskich czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


2015

Komunikat MNiSW z 23.12.2015 r. z wykazem czasopism naukowych:

Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w polskich czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


2014
Komunikat MNiSW z 31.12.2014 r.
z wykazem czasopism naukowych:

Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
Część C zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się
w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Aktualizacja wykazu – korekta danych i weryfikacja punktów dla niektórych czasopism
(marzec 2015)


2013
Komunikat MNiSW z 17.12.2013 r. z wykazem czasopism naukowych (w 3 częściach):

Część A
 czasopisma z IF
Część B
–  czasopisma bez IF
Część C
czasopisma w ERIH


Wytyczne do oceny parametrycznej jednostek naukowych 2012 (Dz.U.2012 poz.877)  

2012- 2011
Komunikat MNiSW z 20.12.2012 r. z wykazem czasopism naukowych (w 3 częściach):
Część A - czasopisma z IF     
Część B - czasopisma bez IF    
Część C
- czasopisma w ERIH
Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. (Dz.U.2012, poz.877) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Wyniki ewaluacji czasopism MNiSW 2012 (wyszukiwarka Index Copernicus)

2010 - 2009
Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r.
Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r. (Dz.U.2010, Nr 93, poz.599) zmieniające rozporządzenie z 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

2008
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 18.06.2009 r.

2007
Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008 r.
Rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 r. (Dz.U.2007, Nr 205, poz.1489) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową

2006 - 2005
Wykaz czasopism z punktacją ministerialną
Rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 r. (Dz.U.2005, Nr 161, poz.1359) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

2004 - 1999 (KBN)
Wykaz czasopism punktowanych za rok 2004 (Zespół medyczny KBN P-05)
Wykaz czasopism punktowanych za lata 1999-2003  (Wszystkie zespoły KB)

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP