Nowości 2018 | Nowości 2017 | Nowości 2016 | Nowości 2015


1. Farmakopea Polska Wydanie XI. Tom 1-3. Warszawa: Polskie Towarzystwo Farmakologiczne, 2017
2. Candari Ch.: Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical activity. Kopenhaga: World Health Organization, 2017
3. European Pharmacopoeia  1018 9.3-9.5, point. Rada Europy, 2017
4. Januszko-Szakiel A.: Archiwistyka cyfrowa, Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury. Wydawnictwo SBP, 2018
5. Żukowski L.: Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja prawnoadministracyjna. Wydawnictwo C.H.Beck, 2017
6. Stones R.: Bazy danych i PostgreSQL. Helion, 2002
7. Straś Romanowska M.: Jakość życia w refleksji psychologicznej. Warszawa: ENETEIA, 2017
8. Sędek G.: Życie na czas Perspektywy badawcze postrzegania czasu. PWN, 2010
9. Mamcarz P.: Psychologia transportu. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie. Difin, 2018
10. Straś Romanowska M.: Etyka zawodu psychologa. PWN, 2017
11. Świątkowska B.: Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r. Łódź: Oficyna Wydawnicza MA, 2018
12. Kulig-Moskwa K.: Wellbeing w organizacji. Co? Jak? Dlaczego? Infor, 2018
13. Koren H., Bisesi M.: Handbook of environmental health. Vol. 1 & 2. CRC Press, 2003
14. Łuczak A., Tarnowski A.: Empiryczne kryteria psychologicznej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy. CIOP-PIB, 2016
15. Straś-Romanowska M. Etyka zawodu psychologa. Eneteia, 2017
16. Rydlewska-Liszkowska: Parametryzacja kosztów ochrony zdrowia w środowisku  pracy. IMP, 2018
17. Mamcarz, P.: Psychologia transportu. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie. Difin, 2018
18. Sędek G.: Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu. PWN, 2010
19. Żukowski L.; Zawód psychologa w ochronie zdrowia. Reglamentacja prawnoadministracyjna. C.H. Beck, 2017.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP