Dane teleadresowe | Historia Biblioteki


Historia Biblioteki

Początki gromadzenia księgozbioru będącego podstawą obecnej Biblioteki Naukowej IMP sięgają przełomu lat 1945/46, kiedy Oddział Łódzki Państwowego Zakładu Higieny (PZH), mieszczący się przy ul. Wodnej 40 w Łodzi, zaczął tworzyć  tematyczny zbiór publikacji z higieny pracy i rozwijającej się toksykologii. W 1952 r. Dział Higieny Pracy PZH wszedł w skład powołanego w Akademii Medycznej uczelnianego Instytutu Medycyny Pracy. Biblioteka tego Instytutu znajdowała się najpierw przy PZH, w pomieszczeniach użytkowanych wspólnie z Zakładem Higieny Ogólnej i Społecznej AM. Księgozbiór składał się wówczas z trzech części stanowiących:

1. własność  Instytutu Medycyny Pracy AM (1452 vol.),
2. depozyt prof. Emila Palucha – pierwszego dyrektora IMP (1983 vol.),
3. zbiory biblioteki Zakładu Higieny Ogólnej i Społecznej AM (411 vol.).

W 1954 roku  powołany został Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym.  Jedną z utworzonych komórek organizacyjnych była Sekcja Informacji i Dokumentacji Naukowej, w której skład weszła Biblioteka. Kierownikiem sekcji był dr med. Karol Ryder, sprawujący formalną pieczę nad Biblioteką. Dwa lata później księgozbiór przeniesiono do pomieszczeń Instytutu przy ul. Narutowicza 96.
W 1963 roku IMP wraz z Biblioteką został przeniesiony do budynku przy ul. Kniaziewicza 1/3, pawilon A. W 1974 r. Biblioteka  otrzymała własne pomieszczenie w gmachu B, gdzie mieści się do dzisiaj (ul. św. Teresy 8).    
 
Przez kolejne lata funkcje kierownika biblioteki pełnili:
1.    1952-1956 r. - dr med.  Karol Ryder
2.    1957 r. – bibliotekarz Irena Augustyniakowa
3.    1958-1973 r. – kustosz dyplomowany Krystyna Kozłowska
4.    1974-1999 r. – mgr Jolanta Mikołajczyk
5.    od 2000 r. – dr Jolanta Przyłuska

W ciągu kilkudziesięciu lat działalności powstał bogaty księgozbiór składający się z wydawnictw zwartych i czasopism z medycyny pracy, toksykologii, epidemiologii, organizacji ochrony zdrowia, fizjologii i psychologii pracy, higieny pracy czy  bezpieczeństwa chemicznego. Jako wyspecjalizowana jednostka Biblioteka posiada wiele unikatowych wydawnictw książkowych i czasopism naukowych, zapewnia dostęp do wydawnictw elektronicznych w światowych serwisach, do baz danych bibliograficzno-abstraktowych, jak też do pełnych tekstów publikacji eklektronicznych. W Bibliotece Naukowej IMP działa też Centrum Dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia, którego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie wydawnictw WHO.
Posiadane zasoby drukowane i elektroniczne stanowią bogate źródło informacji dla pracowników naukowych, studentów, lekarzy medycyny pracy i specjalistów z innych dziedzin.
 
Od października 2010 Biblioteka wraz z Sekcją Informacji Naukowej jest częścią Działu Zarządzania Wiedzą.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP