Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

O rejestrze | Dane o zapadalności | Definicja choroby | Wykaz chorób | Procedura orzekania | Rys historyczny | Publikacje
Wykaz chorób zawodowych

W Polsce pierwsza regulacja prawna dotycząca chorób zawodowych ukazała się w 1919 roku i dotyczyła chorób zakaźnych, w tym związanych z wykonywanym zawodem, podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu. Od roku 1928 do 2009 obowiązywały wykazy chorób zawodowych publikowane w aktach prawnych w latach 1928, 1937, 1954, 1956, 1968, 1974, 1983, 2002, 2009.

Rozpatrując wykazy chorób zawodowych w aspekcie historycznym, w okresie ponad 70-letnim, można zauważyć znaczący wpływ rozwoju wiedzy z zakresu patologii zawodowej, toksykologii, higieny pracy, a także systemu zabezpieczenia społecznego na pozycje chorobowe wymieniane w nich z nazwy.

Obecnie obowiązujący wykaz chorób zawodowych wszedł w życie w 2009 r.:

Wykaz chorób zawodowych (Rozp. Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie  chorób zawodowych (Dz. U. 2009, Nr 105, poz. 869)


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP