2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


1.  Araszkiewicz A, Bandurska-Stankiewicz E, Budzyński A, Cypryk K, Czech A, Czupryniak L, Drzewoski J, Dzida G, Dziedzic T, Franek E, Gajewska D, Górska M, Grzeszczak W, Gumprecht J, Idzior-Waluś B, Jarosz-Chrobot P, Kalarus Z, Klupa T, Koblik T, Kokoszka A, Korzon-Burakowska A, Kowalska I, Krętowski A, Majkowska L, Małecki M, Mamcarz A, Mirkiewicz-Sieradzka B, Młynarski W, Moczulski D, Myśliwiec M, Narkiewicz K, Noczyńska A, Piątkiewicz P, Rymaszewska J, Sieradzki J, Solnica B, Strączkowski M, Strojek K, Szadkowska A, Szelachowska M, Wender-Ożegowska E, Wierusz-Wysocka B,Wolnik B, Wyleżoł M, Wylegała E, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Marcinkiewicz A (współpr.), Walusiak-Skorupa J (współpr.). 2019 Guidelines on the mahagement of diabetic patients. A position of Diabetes Poland. 27. Recommendations regarding professional activity of diabetic patients. Clinical Diabetology 2018; 8(1):70-71.
MNiSW: 20

2. Bonczarowska M, Piątek P, Brzeźnicki S. Hydrazyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2019; 1(99):61−76.
MNiSW: 5

3. Bortkiewicz A, Gadzicka E, Siedlecka J, Kosobudzki M, Dania M, Szymczak W, Jóźwiak Z, Szyjkowska A, Viebig P, Pas-Wyroślak A, Makowiec-Dąbrowska T, Kapitaniak B, Hickman JS. Analysis of bus drivers reaction to simulated traffic collision situations – Eye-tracking studies. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2019; 32(2):161–174.
IF: 1,314 MNiSW: 70

4.  Brzeźnicki S, Bonczarowska M. Pentachlorofenol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2019; 1(99):77–92.
MNiSW: 5

5.  Bujak-Pietrek S, Mikołajczyk U. Emisja cząstek o rozmiarach nanometrowych podczas wybranych procesów obróbki materiałów budowlanych. Medycyna Pracy 2019; 70(1):67-88.
IF: 0,778 MNiSW: 40

6. Bukowska-Damska A, Skowrońska-Jóźwiak E, Pepłońska B. Night shift work and osteoporosis: evidence and hypothesis. Chronobiology International 2019; 36(2):171-180.
IF: 2,562 MNiSW: 100

7.  Czub J, Braziewicz J, Brodecki M, Gieszczyk W, Kłosowski K, Wasilewski A, Wołowiec P, Wójcik A, Wysocka-Rabin A. Calibration of low energy x-ray experimental setup with strongly filtered beam using data from a semiconductor and a thermoluminescent detectors. Radiation Protection Dosimetry 2019; ncy291, https://doi.org/10.1093/rpd/ncy291.
IF: 0,831 MNiSW: 40

8.  Czubacka E, Czerczak S. Are platinum nanoparticles safe to human health? Medycyna Pracy 2019; 70(4):487–495.
IF: 0,778 MNiSW: 40

9. Dziewirska E, Radwan M, Wielgomas B, Klimowska A, Radwan P, Kałużny P, Hanke W, Słodki M, Jurewicz J. Human semen quality, sperm DNA damage, and the level of urinary concentrations of 1N and TCPY, the biomarkers of nonpersistent insecticides. American Journal of Mens Health 2019; 31(1).
IF: 1,409 MNiSW: 70

10. Garí M, Koch HM, Pälmke C, Jankowska A, Wesołowska E, Hanke W, Nowak D, Bose-O'Reilly S, Polańska K. Determinants of phthalate exposure and risk assessment in children from Poland. Environment International 2019; 127:742-753.
IF: 7,943 MNiSW: 140

11. Ginjaume M, Carinou E, Brodecki M, Clairand I, Domienik-Andrzejewska JK, Exner L, Ferrari P, Jovanovic Z, Krstic DZ, Principi S, Van Hoey O, Vanhavere F. Effect of the radiation protective apron on the response of active and passive personal dosemeters used in interventional radiology and cardiology. Journal of Radiological Protection 2019; 39(1):97-111.
IF: 1,327 MNiSW: 70

12.  Gromadzińska J, Wąsowicz W. Health risk in road transport workers. Part I. Occupational exposure to chemicals, biomarkers of effect. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2019; 32(3):267-280.
IF: 1,314 MNiSW: 70

13.  Jeebhay MF, Moscato G, Bang BE, Folletti I, Lipińska-Ojrzanowska A, Lopata AL, Pala G, Quirce S, Raulf M, Sastre J, Swoboda I, Walusiak-Skorupa J, Siracusa A. Food processing and Occupational Respiratory Allergy - a EAACI Position Paper. Allergy. 2019 Apr 6. doi: 10.1111/all.13807.
IF: 6,771 MNiSW: 140

14.  Jorcano A, Lubczyńska MJ, Pierotti L, Altug H, Ballester F, Cesaroni G, El Marroun H, Fernández-Somoano A, Freire C, Hanke W, Hoek G, Ibarluzea J, Iñiguez C, Jansen PW, Lepeule J, Markevych I, Polańska K, Porta D, Schikowski T, Slama R, Standl M, Tardon A, Vrijkotte TGM, von Berg A, Tiemeier H, Sunyer J, Guxens M. Prenatal and postnatal exposure to air pollution and emotional and aggressive symptoms in children from 8 European birth cohorts. Environment International 2019; 131:art. 104927.
IF: 7,943 MNiSW: 140

15. Juszczyk G, Czerw AI, Religioni U, Olejniczak D, Walusiak-Skorupa J, Banas T, Mikos M, Staniszewska A. Work Ability Index (WAI) values in a sample of the working population in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2019; 26(1):78-84.
IF: 1,030 MNiSW: 70

16.  Kachuri L, Saarela O, Bojesen SE, Davey Smith G, Liu G, Landi MT, Caporaso NE, Christiani DC, Johansson M, Panico S, Overvad K, Trichopoulou A, Vineis P, Scelo G, Zaridze D, Wu X, Albanes D, Diergaarde B, Lagiou P, Macfarlane GJ, Aldrich MC, Tardón A, Rennert G, Olshan AF, Weissler MC, Chen C, Goodman GE, Doherty JA, Ness AR, Bickeböller H, Wichmann HE, Risch A, Field JK, Teare MD, Kiemeney LA, van der Heijden EHFM, Carroll JC, Haugen A, Zienolddiny S, Skaug V, Wünsch-Filho V, Tajara EH, Ayoub Moysés R, Daumas Nunes F, Lam S, Eluf-Neto J, Lacko M, Peters WHM, Le Marchand L, Duell EJ, Andrew AS, Franceschi S, Schabath MB, Manjer J, Arnold S, Lazarus P, Mukeriya A, Świątkowska B, Janout V, Holcatova I, Stojsic J, Mates D, Lissowska J, Boccia S, Lesseur C, Zong X, McKay JD, Brennan P, Amos CI, Hung RJ. Mendelian Randomization and mediation analysis of leukocyte telomere length and risk of lung and head and neck cancers. International Journal of Epidemiology 2018; doi: 10.1093/ije/dyy140.
IF: 7,339 MNiSW: 200

17.  Karwacka A, Zamkowska D, Radwan M, Jurewicz J. Exposure to modern, widespread environmental endocrine disrupting chemicals and their effect on the reproductive potential of women: An overview of current epidemiological evidence. Human Fertility 2019; 22(1): 2-25.
IF: 1,803 MNiSW: 40

18.  Kałucka, S.; Kaleta, D.; Makowiec-Dąbrowska, T. Prevalence of Dietary Behavior and Determinants of Quality of Diet among Beneficiaries of Government Welfare Assistance in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16(3): art. E501.
IF: 2,468 MNiSW: 70

19.  Kilianowicz A, Sitarek K, Stragierowicz A, Klimczak M, Bruchajzer E. Prenatal toxicity and maternal-fetal distribution of 1,3,5,8-tetrachloronaphthalene (1,3,5,8-TeCN) in Wistar rats. Chemosphere 2019; 226:75-84
IF:5,108 MNiSW: 100

20.  Kleszczewska D, Mazur J, Siedlecka J. Family, school and neighborhood factors moderating the relationship between physical activity and some aspects of mental health in adolescents. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2019; 32(4):423-439.
IF:1,314 MNiSW: 70

21.  Kleszczewska D, Siedlecka J, Mazur J. Physical activity and features of the environment in which school children grow up as low mood determinants. Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics. 2019; 94(1):25-33.
MNiSW: 20

22. Kleszczewska D, Szkutnik AM, Siedlecka J, Mazur J. Physical Activity, Sedentary Behaviours and Duration of Sleep as Factors Affecting the Well-Being of Young People against the Background of Environmental Moderators. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16(6): art. E915.
IF: 2,468 MNiSW: 70

23. Konieczko K, Czerczak S, Kupczewska-Dobecka M. Dziesięć lat obowiązywania REACH i CLP – ocena znajomości i wdrażania przepisów przez polskich użytkowników chemikaliów. Medycyna Pracy 2019; 70(4):435–444.
IF: 0,778 MNiSW: 40

24.  Kopczynski, B., Strumillo, P., Just, M., Niebudek-Bogusz, E. Acoustic based method for automatic segmentation of images of objects in periodic motion: Detection of vocal folds edges case study. Proceedings - 8th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, IPTA 2018. 2019, art. no. 8608152.
MNiSW: 5

25. Kozłowska L, Janasik B, Nowicka K, Wąsowicz W. A urinary metabolomics study of a Polish subpopulation environmentally exposed to arsenic. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2019; 54:44-54.
IF: 2,895 MNiSW: 100

26. Kozłowska L, Gromadzińska J, Wąsowicz W. Health risk in transport workers. Part II. Dietary compounds as modulators of occupational exposure to chemicals. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2019; 32(4):441–464.
IF: 1,314 MNiSW: 70

27.  Kucharska M, Szymańska JA, Wesołowski W, Frydrych B, Bruchajzer E. Analiza lotnych składników wybranych olejków eterycznych o działaniu relaksacyjnym. Medycyna Pracy 2019; 70(2):229–247.
IF: 0,778 MNiSW: 40

28. Kupczewska-Dobecka M. Fluorouracyl – frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2019; 2(100):49-81.
MNiSW: 5

29.  Kuraś R, Kozłowska L, Reszka E, Wieczorek E, Jabłońska E, Gromadzińska J, Stanisławska M, Janasik B, Wąsowicz W. Environmental mercury exposure and selenium-associated biomarkers of antioxidant status at molecular and biochemical level. A short-term intervention study. Food and Chemical Toxicology 2019; 130: 187-198.
IF: 3,775 MNiSW: 100

30.  Laskar RS, Muller DC, Li P, Machiela MJ, Ye Y, Gaborieau V, Foll M, Hofmann JN, Colli L, Sampson JN, Wang Z, Bacq-Daian D, Boland A, Abedi-Ardekani B, Durand G, Le Calvez-Kelm F, Robinot N, Blanche H, Prokhortchouk E, Skryabin KG, Burdett L, Yeager M, Radojevic-Skodric S, Savic S, Foretova L, Holcatova I, Janout V, Mates D, Rascu S, Mukeria A, Zaridze D, Bencko V, Cybulski C, Fabianova E, Jinga V, Lissowska J, Lubinski J, Navratilova M, Rudnai P, Świątkowska B, Benhamou S, Cancel-Tassin G, Cussenot O, Trichopoulou A, Riboli E, Overvad K, Panico S, Ljungberg B, Sitaram RT, Giles GG, Milne RL, Severi G, Bruinsma F, Fletcher T, Koppova K, Larsson SC, Wolk A, Banks RE, Selby PJ, Easton DF, Pharoah P, Andreotti G, Beane Freeman LE, Koutros S, Albanes D, Männistö S, Weinstein S, Clark PE, Edwards TL, Lipworth L, Carol H, Freedman ML, Pomerantz MM, Cho E, Kraft P, Preston MA, Wilson KM, Michael Gaziano J, Sesso HD, Black A, Freedman ND, Huang WY, Anema JG, Kahnoski RJ, Lane BR, Noyes SL, Petillo D, Teh BT, Peters U, White E, Anderson GL, Johnson L, Luo J, Chow WH, Moore LE, Choueiri TK, Wood C, Johansson M, McKay JD, Brown KM, Rothman N, Lathrop MG, Deleuze JF, Wu X, Brennan P, Chanock SJ, Purdue MP, Scelo G. Sex specific associations in genome wide association analysis of renal cell carcinoma. European Journal of Human Genetics 2019 Jun 23. doi: 10.1038/s41431-019-0455-9.
IF: 3,650 MNiSW: 100

31.  Lesicka M, Jabłońska E, Wieczorek E, Seroczyńska B, Kalinowski L, Skokowski J, Reszka E. A different methylation profile of circadian genes promoter in breast cancer patients according to clinicopathological features. Chronobiology International 2019; 36(8): 1103-1114.
IF: 2,562 MNiSW: 100

32.  Li Y, Xiao X, Bossé Y, Gorlova O, Gorlov I, Han Y, Byun J, Leighl N, Johansen JS, Barnett M, Chen C, Goodman G, Cox A, Taylor F, Woll P, Wichmann HE, Manz J, Muley T, Risch A, Rosenberger A, Han J, Siminovitch K, Arnold SM, Haura EB, Bolca C, Holcatova I, Janout V, Kontic M, Lissowska J, Mukeria A, Ognjanovic S, Orlowski TM, Scelo G, Świątkowska B, Zaridze D, Bakke P, Skaug V, Zienolddiny S, Duell EJ, Butler LM, Houlston R, Artigas MS, Grankvist K, Johansson M, Shepherd FA, Marcus MW, Brunnström H, Manjer J, Melander O, Muller DC, Overvad K, Trichopoulou A, Tumino R, Liu G, Bojesen SE, Wu X, Le Marchand L, Albanes D, Bickeböller H, Aldrich MC, Bush WS, Tardon A, Rennert G, Teare MD, Field JK, Kiemeney LA, Lazarus P, Haugen A, Lam S, Schabath MB, Andrew AS, Bertazzi PA, Pesatori AC, Christiani DC, Caporaso N, Johansson M, McKay JD, Brennan P, Hung RJ, Amos CI. Genetic interaction analysis among oncogenesis-related genes revealed novel genes and networks in lung cancer development. Oncotarget 2019; 10(19):1760-1774.
IF: 5,168 MNiSW: 100

33.  Lipińska-Ojrzanowska A, Magnuska J, Świerczyńska-Machura D, Walusiak-Skorupa J, Marcinkiewicz A, Wiszniewska M. Potrzeba działań prewencyjnych dotyczących chorób cywilizacyjnych w opiece profilaktycznej sprawowanej przez służbę medycyny pracy – opinia pracujących. Medycyna Pracy 2019; 70(4):425–433.
IF: 0,778 MNiSW: 40

34.  Makowiec-Dąbrowska T, Gadzicka E, Siedlecka J, Szyjkowska A, Viebig P, Kozak P, Bortkiewicz A. Climate conditions and work-related fatigue among professional drivers. International Journal of Biometeorology 2019; 63(2): 121-128.
IF: 2,377 MNiSW: 100

35.  Milcarz K, Polańska K, Balwicki Ł, Makowiec-Dąbrowska T, Hanke W, Bąk-Romaniszyn L, Kaleta D. Perceived barriers and motivators to smoking cessation among socially-disadvantaged populations in Poland. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2019;32(3):363-377.
IF: 1,314 MNiSW: 70

36.  Mościcka-Teske A, Sadłowska-Wrzesińska J, Najder A, Butlewski M.     Relationship between psychosocial risks and occupational functioning among miners. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2019; 32(1); 87-98.
IF: 1,314 MNiSW: 70

37.  Mullins N, Bigdeli TB, Børglum AD, Coleman JRI, Demontis D, Mehta D, Power RA, Ripke S, Stahl EA, Starnawska A, Anjorin A; M.R.C.Psych, Corvin A, Sanders AR, Forstner AJ, Reif A, Koller AC, Świątkowska B, Baune BT, Müller-Myhsok B, Penninx BWJH, Pato C, Zai C, Rujescu D, Hougaard DM, Quested D, Levinson DF, Binder EB, Byrne EM, Agerbo E; Dr.Med.Sc, Streit F, Mayoral F, Bellivier F, Degenhardt F,Breen G, Morken G, Turecki G, Rouleau GA, Grabe HJ, Völzke H, Jones I, Giegling I, Agartz I, Melle I, Lawrence J; M.R.C.Psych, Walters JTR, Strohmaier J, Shi J, Hauser J, Biernacka JM, Vincent JB, Kelsoe J, Strauss JS, Lissowska J, Pimm J; M.R.C.Psych, Smoller JW, Guzman-Parra J, Berger K, Scott LJ, Jones LA, Azevedo MH, Trzaskowski M, Kogevinas M, Rietschel M, Boks M, Ising M, Grigoroiu-Serbanescu M, Hamshere ML, Leboyer M, Frye M, Nöthen MM, Alda M, Preisig M, Nordentoft M, Boehnke M, O'Donovan MC, Owen MJ, Pato MT, Renteria ME, Budde M; Dipl.-Psych, Weissman MM, Wray NR, Bass N; M.R.C.Psych, Craddock N, Smeland OB, Andreassen OA, Mors O, Gejman PV, Sklar P, McGrath P, Hoffmann P, McGuffin P, Lee PH, Mortensen PB, Kahn RS, Ophoff RA, Adolfsson R, Van der Auwera S, Djurovic S, Kloiber S, Heilmann-Heimbach S, Jamain S, Hamilton SP, McElroy SL, Lucae S, Cichon S, Schulze TG, Hansen T, Werge T, Air TM, Nimgaonkar V, Appadurai V, Cahn W, Milaneschi Y; Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium; Bipolar Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium; Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Fanous AH, Kendler KS, McQuillin A, Lewis CM. GWAS of Suicide Attempt in Psychiatric Disorders and Association With Major Depression Polygenic Risk Scores. American Journal of Psychiatry 2019 Jun 5:appiajp201918080957. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.18080957.
IF: 13,655 MNiSW: 200

38.  Nowakowska‐Świrta E, Wiszniewska M, Walusiak‐Skorupa J. Allergen-specific IgE to recombinant latex allergens in occupational allergy diagnostics. Journal of  Occupational Health. 2019 May 15. doi: 10.1002/1348-9585.12064.
IF: 1,800 MNiSW: 40

39.  Pastorino S, Bishop T, Crozier SR, Granström C, Kordas K, Küpers LK, O'Brien E, Polańska K, Sauder KA, Zafarmand MH, Wilson B, Agyemang C, Burton PR, Cooper C, Corpeleijn E, Dabelea D, Hanke W, Inskip HM, McAuliffe F, Olsen SF, Vrijkotte TG, Brage S, Kennedy A, O'Gorman D, Scherer P, Wijndaele K, Wareham NJ, Desoye G, Ong KK. Associations between maternal physical activity in early and late pregnancy and offspring birth size: remote federated individual level meta-analysis from eight cohort studies. BJOG 2019; 126(4): 459-470.
IF: 5,193 MNiSW: 140

40.  Pałaszewska-Tkacz A, Czerczak S, Konieczko K, Kupczewska-Dobecka M. Cytostatics as hazardous chemicals in healthcare workers’ environment. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2019;32(2):141–159
IF: 1,314 MNiSW: 70

41.  Pawlaczyk-Łuszczyńska M, Zaborowski K, Zamojska-Daniszewska M, Dudarewicz A, Rutkowska-Kaczmarek P. Ocena narażenia na hałas i ryzyko uszkodzenia słuchu u pracowników używających słuchawkowych zestawów komunikacyjnych lub słuchawek. Medycyna Pracy. 2019; 70(1): 27-52.
IF: 0,778 MNiSW: 40

42.  Pepłońska B, Kałużny P, Trafalska E. Rotating night shift work and nutrition of nurses and midwives. Chronobiology International 2019; 36(7): 945-954.
IF: 2,562 MNiSW: 100

43.  Pepłońska B, Nowak P, Trafalska E. The association between night shift work and nutrition patterns among nurses: a literature review. Medycyna Pracy. 2019; 70(3): 363-376.
IF: 0,778 MNiSW: 40

44.  Puchalski K, Korzeniowska E. Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 roku – rozpowszechnienie, realizacja, efekty i trudności. Medycyna Pracy 2019; 70(3): 275-294.
IF: 0,778 MNiSW: 40

45.  Rybacki M, Wiszniewska M, Wdówik P, Marcinkiewicz A, Pas-Wyroślak A, Śliwińska-Kowalska M, Walusiak-Skorupa J. Kryteria zdrowotne i zakres badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac i czynników narażenia – wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Medycyna Pracy. 2019; 70(1): 125-137.
IF: 0,778 MNiSW: 40

46.  Sakowski P, Marcinkiewicz A. Health promotion and prevention in occupational health systems in Europe. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2019; 32(3):353–361.
IF: 1,314 MNiSW: 70

47.  Santonen T, Alimonti A, Bocca B, Corneliu Duca R, Galea KS, Godderis L, Göen T, Gomes B, Hanser H, Iavicoli I, Janasik B, Jones K, Kiilunen M, Koch HM, Leese E, Leso V, Louro H, Ndaw S, Porras SP, Robert A, Ruggieri F, Scheepers PTJ, Silva MJ, Viegas S, Wąsowicz W, Castano A, Sepai O. Setting up a collaborative European human biological monitoring study on occupational exposure to hexavalent chromium. Environmental Research 2019; 177: art.108583.
IF: 5,026 MNiSW: 100

48.  Santos S, Voerman E, Amiano P, Barros H, Beilin L, Bergström A, Charles MA Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costa O, Costet N, Crozier S, Devereux G, Doyon M, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Karvonen AM, Kenny LC, Koletzko B, Küpers LK, Lagström H, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, McAuliffe FM, McDonald SW, Mehegan J, Melén E, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murray D, Ní Chaoimh C, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels A, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polańska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stigum H, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, Turner S, van Gelder M, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte T, West J, Wijga AH, Wright J, Zvinchuk O, Sørensen T, Lawlor DA, Gaillard R, Jaddoe V. Impact of maternal body mass index and gestational weight gain on pregnancy complications: an individual participant data meta-analysis of European, North American, and Australian cohorts. BJOG 2019; 126(8): 984-995.
IF: 5,193 MNiSW: 140

49.  Soćko R. Etopozyd – frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2019; 2(100):13-17.
MNiSW: 5

50.  Stelmach, I., Kwarta, P. E., Jerzyńska, J., Stelmach, W., Krakowiak, J., Karbownik, M. Hanke W, Polańska, K. Duration of breastfeeding and psychomotor development in 1-year-old children – Polish Mother and Child Cohort Study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2019; 32(2): 175-184.
IF: 1,314 MNiSW: 70

51.  Szyjkowska A, Gadzicka E, Szymczak W, Bortkiewicz A. Reakcja układu krążenia na stres i pole elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe – 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego. Medycyna Pracy 2019; 70(4):411–424.
IF: 0,778 MNiSW: 40

52.  Talhout R, Duarte-Davidson R, Hoet P, Nair U, Rydzyński K, Vermeire T, Zacharov S, Testai E. Advice to the European Commission as Regards Type and Criteria for Comprehensive Studies to Be Requested From Manufacturers: The Opinion of the Scientific Committee on Health, Environmental, and Emerging Risks (SCHEER). Nicotine & Tobacco Research 2019, ntz006, https://doi.org/10.1093/ntr/ntz006
IF: 3,786 MNiSW: 100

53.  Teixeira LR, Azevedo TM, Bortkiewicz A, Corrêa da Silva DT, Abreu W, Almeida M, Araujo M, Gadzicka E, Ivanov ID, Leppink N, Macedo M, Maciel E, Pawlaczyk-Łuszczyńska M, Pega F, Prüss-Üstün AM, Siedlecka J, Stevens GA, Ujita Y, Braga JU. WHO/ILO work-related burden of disease and injury: Protocol for systematic reviews of exposure to occupational noise and of the effect of exposure to occupational noise on cardiovascular disease. Environment International 2019; 125: 567-578.
IF: 7,943 MNiSW: 140

54.  Trabert B, Waterboer T, Idahl A, Brenner N, Brinton LA, Butt J, Coburn SB,Hartge P, Hufnagel K, Inturrisi F, Lissowska J, Mentzer A, Pepłońska B, Sherman ME, Wills GS, Woodhall SC, Pawlita M, Wentzensen N. Antibodies against chlamydia trachomatis and ovarian cancer risk in two independent populations. Journal of the National Cancer Institute 2019; 111(2): 129-136.
IF: 10,211 MNiSW: 200

55.  Vandenplas O, Godet J, Hurdubaea L, Rifflart C, Suojalehto H, Walusiak-Skorupa J, Munoz X7 Sastre J, Klusackova P, Moore V, Merget R, Talini D, Kirkeleit J, Mason P, Folletti I, Cullinan P, Moscato G, Quirce S, Hoyle J, Sherson D, Kauppi P, Preisser A, Meyer N, de Blay F; European network for the PHenotyping of OCcupational ASthma (E-PHOCAS) investigators. Severe Occupational Asthma: Insights From a Multicenter European Cohort. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice 2019 Mar 23. pii: S2213-2198(19)30281-8. doi: 10.1016/j.jaip.2019.03.017.
IF: 7,550 MNiSW: 140

56.  Vandenplas O, Godet J, Hurdubaea L, Rifflart C, Suojalehto H, Wiszniewska M, Munoz X, Sastre J, Klusackova P, Moore V, Merget R, Talini D, Svanes C, Mason P, dell'Omo M, Cullinan P, Moscato G, Quirce S, Hoyle J, Sherson D, Kauppi P, Preisser A, Meyer N, de Blay F; European network for the PHenotyping of OCcupational ASthma (E-PHOCAS) investigators. Are high- and low-molecular-weight sensitizing agents associated with different clinical phenotypes of occupational asthma? Allergy 2019; 74(2): 261-272.
IF: 6,771 MNiSW: 140

57.  Voerman E, Santos S, Inskip H, Amiano P, Barros H, Charles MA, Chatzi L, Chrousos G, Corpeleijn E, Crozier S, Doyon M, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Gori D, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Iñiguez C, Karvonen AM, Küpers LK, Lagström H, Lawlor DA, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polańska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stigum H, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Trnovec T, van Gelder MMHJ van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Wijga A, Zvinchuk O, Sørensen TIA, Godfrey K, Jaddoe VWV, Gaillard R. Association of Gestational Weight Gain With Adverse Maternal and Infant Outcomes. JAMA. 2019;321(17):1702-1715.
IF: 51,273 MNiSW: 200

58.  Voerman E, Santos S, Golab BP, Amiano P, Ballester F, Barros H, Bergström A, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costet N, Crozier S, Devereux G, Eggesbø M, Ekström S, Fantini MP, Farchi S,  Forastiere F, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hryhorczuk D, Rae-Chi Huang, Inskip H, Iszatt N, Karvonen AM, Kenny LC, Koletzko B, Küpers LK, Lagström H, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, McAuliffe EM, McDonald SW, Mehegan J, Mommers M, Morgen CS, Mori TA, Moschonis G, Murray D, Chaoimh C, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels A, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polańska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough S, Trnovec T, Turner S, Rossem L, Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte T, West J, Wijga A, Wright J, Zvinchuk O, Sørensen T, Lawlor DA, Gaillard R, Jaddoe W. Maternal body mass index, gestational weight gain, and the risk of overweight and obesity across childhood: An individual participant data meta-analysis. PLoS Med. 2019; 16(2): e1002744.
IF: 11,048 MNiSW: 200

59.  Walczak K, Olszewski J, Domeradzka- Gajda K, Politański P, Zmyślony M, Kowalczyk K, Stępnik M. Micronuclei frequency in peripheral blood lymphocytes and levels of anti-p53 autoantibodies in serum of residents of Kowary city regions (Poland) with elevated indoor concentrations of radon. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 2019; 838: 67-75.
IF:2,256 MNiSW: 70

60.  Watson HJ, Yilmaz Z, Thornton LM, Hübel C, Coleman JRI, Gaspar HA, Bryois J, Hinney A, Leppä VM, Mattheisen M, Medland SE, Ripke S, Yao S, Giusti-Rodríguez P; Anorexia Nervosa Genetics Initiative, Hanscombe KB, Purves KL; Eating Disorders Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Adan RAH, Alfredsson L, Ando T, Andreassen OA, Baker JH, Berrettini WH, Boehm I, Boni C, Perica VB, Buehren K, Burghardt R, Cassina M, Cichon S, Clementi M, Cone RD, Courtet P, Crow S, Crowley JJ, Danner UN, Davis OSP, de Zwaan M, Dedoussis G, Degortes D, DeSocio JE, Dick DM, Dikeos D, Dina C, Dmitrzak-Weglarz M, Docampo E, Duncan LE, Egberts K, Ehrlich S, Escaramís G, Esko T, Estivill X, Farmer A, Favaro A, Fernández-Aranda F, Fichter MM, Fischer K, Föcker M, Foretova L, Forstner AJ, Forzan M, Franklin CS, Gallinger S, Giegling I, Giuranna J, Gonidakis F, Gorwood P, Mayora MG, Guillaume S, Guo Y, Hakonarson H, Hatzikotoulas K, Hauser J, Hebebrand J, Helder SG, Herms S, Herpertz-Dahlmann B, Herzog W, Huckins LM, Hudson JI, Imgart H, Inoko H, Janout V, Jiménez-Murcia S, Julià A, Kalsi G, Kaminská D, Kaprio J, Karhunen L, Karwautz A, Kas MJH, Kennedy JL, Keski-Rahkonen A, Kiezebrink K, Kim YR, Klareskog L, Klump KL, Knudsen GPS, La Via MC, Le Hellard S, Levitan RD, Li D, Lilenfeld L, Lin BD, Lissowska J, Luykx J, Magistretti PJ, Maj M, Mannik K, Marsal S, Marshall CR, Mattingsdal M, McDevitt S, McGuffin P, Metspalu A, Meulenbelt I, Micali N, Mitchell K, Monteleone AM, Monteleone P, Munn-Chernoff MA, Nacmias B, Navratilova M, Ntalla I, O'Toole JK, Ophoff RA, Padyukov L, Palotie A, Pantel J, Papezova H, Pinto D, Rabionet R, Raevuori A, Ramoz N, Reichborn-Kjennerud T, Ricca V, Ripatti S, Ritschel F, Roberts M, Rotondo A, Rujescu D, Rybakowski F, Santonastaso P, Scherag A, Scherer SW, Schmidt U, Schork NJ, Schosser A, Seitz J, Slachtova L, Slagboom PE, Slof-Op 't Landt MCT, Slopien A, Sorbi S, Świątkowska B, Szatkiewicz JP, Tachmazidou I, Tenconi E, Tortorella A, Tozzi F, Treasure J, Tsitsika A, Tyszkiewicz-Nwafor M, Tziouvas K, van Elburg AA, van Furth EF, Wagner G, Walton E, Widen E, Zeggini E, Zerwas S, Zipfel S, Bergen AW, Boden JM, Brandt H, Crawford S, Halmi KA, Horwood LJ, Johnson C, Kaplan AS, Kaye WH, Mitchell JE, Olsen CM, Pearson JF, Pedersen NL, Strober M, Werge T, Whiteman DC, Woodside DB, Stuber GD, Gordon S, Grove J, Henders AK, Juréus A, Kirk KM, Larsen JT, Parker R, Petersen L, Jordan J, Kennedy M, Montgomery GW, Wade TD, Birgegård A, Lichtenstein P, Norring C, Landén M, Martin NG, Mortensen PB, Sullivan PF, Breen G, Bulik CM. Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa. Nature Genetics 2019 Jul 15. doi: 10.1038/s41588-019-0439-2.
IF: 25,455 MNiSW: 200

61.  Wesołowska E, Jankowska A, Trafalska E, Kałużny P, Grzesiak M, Dominowska J, Hanke W, Calamandrei G, Polańska K. Sociodemographic, Lifestyle, Environmental and Pregnancy-Related Determinants of Dietary Patterns during Pregnancy. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16(5): art: E754.
IF: 2,468 MNiSW: 70

62.  Wolniakowska A, Zaborowski K, Dudarewicz A, Pawlaczyk-Łuszczyńska M, Śliwińska-Kowalska M. Ocena czasowych zmian słuchu związanych z pracą na stanowisku barmana. Medycyna Pracy 2019; 70(1): 17-25.
IF: 0,778 MNiSW: 40

63.  Zieliński M, Twardowska E, Bonczarowska M. Etylenodiamina. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2019; 1(99):29−44.
MNiSW: 5

64.  Zieliński M, Twardowska E, Kucharska M. Pentan-1-ol i pozostałe izomery pentanolu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2019; 1(99):93–106.
MNiSW: 5

65.  Zmyślony M, Politański P. Zdrowotne skutki ekspozycji na stałe pole magnetyczne – przegląd piśmiennictwa. Medycyna Pracy 2019; 70(1): 107-120.
IF: 0,778 MNiSW: 40


Our books

Return form

Any comments on the page?

Fill-in the formStrzałka
Copyright © 2008 IMP